conduit fitting

คอนเนคเตอร์ / คุปปิ้ง/ คอนเนคเตอร์กันน้ำ / คุปปิ้งกันน้ำ / บุชชิ่ง / ล็อกนัท /รางซี /แคล้มปะกับ / ฟันจระเข้ / แคล้มวงเดือน / ข้อโค้ง EMT / ข้อโค้ง IMC / เบนเดอร์ดัดท่อ / เกลียวลด / แคล้มจับท่อหนา, บาง 2 ขา / แหวนลด